• Sign-line-frame-ondemant

LED krom

Ljus kombinerat med elegansen i krom.

Ett ark av klar metakrylat tillsammans med magnetiska remsor på alla sidor garanterar enkel öppning och en hermetisk tätning.

Bara höja LED Chromes magnetiska ram och ersätta meddelandet-öppna, ta bort, infoga.

Program

LED Chrome kombineras med den klassiska LED-panelen vad framhäver dess elegans. Välj mellan LED krom Hang för Dubbels idig hängande version, eller krom inbyggd som kan fästas i väggen eller inbyggd i inredningen. Panelen är monterad Flush för förbättrad kommunikation. Dess släta eleganta design är perfekt för att förmedla ett direkt budskap av stort natur skönt värde.